در کوه دسته دسته پرنده می پرید

در رادیو مردی از چشمان زنی حرف می زد
من به چشم  آسمان نگاه می کردم
که گرم بود و پرنور
و می تابید
بر کوه
پرنده
رادیو
مرد
چشمان زن 

/ 3 نظر / 20 بازدید
مرداب

سلام مریم خانم همینجوری رد میشدم دیدم دیروز پست جدید گذاشتی دلم برا نوشته هات تنگ شده بود زیباست مثل همیشه

افشین

http://www.tct.ir/pagecontent.php?rQV==wHQ2MTM4gDQ6IXZi1WduRWSldWYwxHQwAkOlBXeURnblRnbvNGfABDQ6UGc5RVZyVHdjVnc0NHfAZDOxYDQ6UGb0lGd