پیش از آنکه بیایی
باد صدایی از خود نداشت ،
دریا
امواجش را در ژرفا پنهان می کرد
و همه جا
صحبت از سکوت ماهیها بود .

سعید میرهادی

/ 2 نظر / 41 بازدید
بابک

چه عمیق و زیبا بود واقعن..

حسین

پیش از باد پبش از موج . صدای تو آویزه ی گوش آدمیان بود و ماهی های لحظه های ترنم بارانی تو را بر سطح دل گرفته ی دریا انتظار می کشیدند